Thema'sArtikelen

Sportiviteit, respect en fair play in de sport

Fair play

Sportiviteit, respect en fair play zijn veelgehoorde termen in de sport. In de praktijk worden deze termen veelal door elkaar gebruikt en dat is meestal geen probleem. Maar om in de sport beleid te ontwikkelen op het terrein van sportiviteit, respect en fair play, is het hoe dan ook noodzakelijk helderheid aan te brengen in deze termen. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat er verschillende opvattingen bestaan over deze begrippen. Met in het achterhoofd het besef dat verscheidene wegen naar Rome leiden, doen we toch een bescheiden poging een ‘eigen’ invulling te geven aan deze drie termen. We beginnen met enkele voorbeelden uit de praktijk.

Johan Steenbergen en Lieke Vloet