Winst door sport

Frank Jacobs en Anne Luderus


Samenvatting

Er wordt verondersteld dat sportbeoefening een aantal positieve effecten heeft (winst door sport) dat zich over een breed spectrum uitspreidt. Sport zou de lichamelijke, cognitieve, sociale en morele ontwikkeling positief beïnvloeden. In dit artikel is gekozen, vanwege het breed maatschappelijk pleidooi, om winst op het sociale en morele vlak nader te bekijken. In de literatuur wordt gerapporteerd dat sport veel potentie heeft, maar ook dat sport niet automatisch positieve effecten op de sociale en morele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen heeft. De ‘trainer-coach’ en het ‘klimaat’ worden in de literatuur gezien als sleutelfactoren om ‘winst door sport’ te bereiken. Gezien het feit dat trainer-coaches de mogelijkheid hebben invloed uit te oefenen op de sleutelfactor ‘klimaat’, worden de ‘trainer-coaches’ gezien als primaire mogelijkheid om winst door sport te boeken. Als praktisch voorbeeld wordt de inhoud en werkwijze van de cursus Er is meer te winnen… besproken, die de trainer-coaches verder ontwikkelt. Doel van de cursus is trainer-coaches beter toe te rusten om in de sport de sociale en morele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen positief te beïnvloeden.

Goud in elk kind
Artikel uit: Goud in elk kind

Jeugdsport in een pedagogisch perspectief

Meer informatie
Download de preview