Een trainer-coach die nooit verliest – kan dat?

Jacques van Rossum


Samenvatting

In dit artikel wordt een beeld geschetst van de trainer-coach, waarbij met name gebruik is gemaakt van een tweetal wetenschappelijke meetinstrumenten. Allereerst wordt onderzoek met de LSS (Leadership Scale for Sport) gebruikt om de belangrijkste kenmerken van een ideale trainer-coach te schetsen. Die kenmerken blijken eigenlijk niet anders voor ‘gewone’ sporters dan voor jeugdige en volwassen topsporters.
Vervolgens wordt onderzoek met de CBAS (Coaching Behavioral Assesment System) gebruikt om gedrag van trainer-coaches tijdens wedstrijden en trainingen in kaart te brengen. Dit is een van de pijlers onder het onderzoek van Frank Smoll en Ronald Smith naar ‘effectief coachen’. Vanuit dat onderzoek zijn richtlijnen opgesteld voor trainer-coaches. Geconcludeerd wordt dat aandacht geschonken zou moeten worden aan de manier waarop trainer-coaches omgaan met de aan hen toevertrouwde jeugdigen en (jong)volwassenen. Enige bijscholing van trainer-coaches met betrekking tot de effectiviteit van hun handelen (volgens de richtlijnen van Smoll en Smith), is sterk aan te bevelen.

Goud in elk kind
Artikel uit: Goud in elk kind

Jeugdsport in een pedagogisch perspectief

Meer informatie
Download de preview