Winnen! Hoe belangrijk is dit in de jeugdsport?

Joyce Jansen


Samenvatting

Door op jeugdige leeftijd in competitieverband aan sport deel te nemen, leren kinderen al vroeg om te gaan met winnen en verliezen; iets wat ze op latere leeftijd nog hard nodig zullen hebben in verschillende aspecten van het dagelijks leven. Het belang dat kinderen echter hechten aan het winnen van wedstrijden, is vaak totaal anders dan het belang dat volwassenen (zoals ouders en coaches) hieraan hechten. Om jeugdsport aantrekkelijk te maken en houden, mag de rol van hoe ouders en coaches winnen en verliezen zien, niet onderschat worden. Het gevaar bestaat dat winnen te veel nadruk krijgt of niet in het juiste perspectief geplaatst wordt; dit heeft ook weer invloed op het zelfvertrouwen van jonge sporters. Op basis van onderzoek en ervaringen worden praktische tips gegeven hoe ‘winnen en verliezen’ het beste benaderd kan worden binnen de jeugdsport. Want is het hebben van plezier niet veel belangrijker op deze leeftijd?

Goud in elk kind
Artikel uit: Goud in elk kind

Jeugdsport in een pedagogisch perspectief

Meer informatie
Download de preview