Motivatie

Rico Schuijers


Samenvatting

Centraal in het artikel Motivatie staat de vraag hoe de intrinsieke motivatie van een sporter beïnvloed kan worden om een prestatie te veranderen of verandering in (sociaal) gedrag te bewerkstelligen.

Motivatie ontwikkelt zich in drie fasen: de behoefte erbij te willen horen, zich te onderscheiden en zich te ontwikkelen. Bij alle gedragingen die een sporter doet, spelen deze drie motieven mee. Voor de trainer is het van belang inzicht te hebben in welk van deze motieven op een bepaald moment voor ‘zijn’ sporter het meest belangrijk is. Want alleen een trainer die de motieven van zijn sporters kent, kan die motieven aanspreken. Maar hoe doe je dit? 

De meeste gangbare benaderingswijzen zijn niet effectief. Wel zijn zogenoemde attributies bepalend. Attributies zijn factoren als inzet en toeval waaraan sporters hun sportresultaten toeschrijven. Omdat attributies de motivatie van een sporter beïnvloeden, is het voor de trainer van groot belang deze te bestuderen. Ter afsluiting zijn een aantal handreikingen voor het effectief beïnvloeden van de motivatie van sporters toegevoegd.

Goud in elk kind
Artikel uit: Goud in elk kind

Jeugdsport in een pedagogisch perspectief

Meer informatie
Download de preview