Mentale weerbaarheid: jeugdsport als platform voor de ontwikkeling van mentale weerbaarheid

Francesco Wessels


Samenvatting

Mentale weerbaarheid kan worden opgedeeld in vier componenten: bestendigheid, coping, herstel en adaptatie. In essentie is mentale weerbaarheid belangrijk om sociaal-maatschappelijk goed te kunnen (blijven) functioneren en als mens alle uitdagingen aan te kunnen die het leven biedt. Sport is een ideaal platform om kinderen in de leeftijd zes-twaalf jaar te stimuleren met prikkels die bepalend zijn voor de ontwikkeling van mentale weerbaarheid.

De eigenschappen van sport dragen direct bij aan de ontwikkeling van mentale weerbaarheid. Denk hierbij aan het leren winnen/verliezen, doorzettingsvermogen en discipline, maar ook het bevorderen van de motoriek (vertrouwen in eigen handelen) alsmede het sociaal-maatschappelijke element van sport, zoals het leren reflecteren en interactie met anderen. Sport bevordert dus direct de groei en ontwikkeling van de basiscomponenten van mentale weerbaarheid. Sport levert voor ieder kind een afzonderlijke bijdrage in de ontwikkeling van mentale weerbaarheid, die aansluit op zijn eigen ontwikkelingspad en behoefte. Vanuit pedagogisch oogpunt is het belangrijk in te zien dat niet elk kind dezelfde karaktereigenschappen bezit (zoals prestatiedrang en/of behoefte aan interactie). Een juiste sportbegeleiding focust zich op de ontwikkeling van het kind, plezier in de sport en het opbouwen van zelfvertrouwen.

Goud in elk kind
Artikel uit: Goud in elk kind

Jeugdsport in een pedagogisch perspectief

Meer informatie
Download de preview