Pesten op sportverenigingen: visie en aanpak van trainers

Paul Baar


Samenvatting

Tot op heden is internationaal geen onderzoeksmatige aandacht voor pesten op sportverenigingen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een vergelijkende studie (Baar, 2012), waarin 1534 leerlingen van de bovenbouw van de basisschool gestructureerd zijn gevraagd naar op prevalentie van pestgedrag in zowel de context van hun basisschool als in die van hun sportvereniging. Aanvullend zijn 98 trainers van verschillende takken van sport explorerend bevraagd op hun visie en handelen inzake pestgedrag op sportverenigingen. De gegevens zijn vergeleken met die van 96 leraren van basisscholen als referentiegroep en kwalitatief geanalyseerd. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de pestprevalentie op sportverenigingen minstens zo hoog is als op basisscholen. Gezien deze bevinding, bestaat de indruk dat trainers zich eerst nog bewust moeten worden van potentieel pestgedrag op hun sportvereniging, de feitelijke omvang niet goed inschatten en waarschijnlijk de effectiviteit van hun aanpak overschatten. Dit impliceert meer noodzakelijke aandacht van trainers voor en alertheid op pestgedragsituaties waar minder toezicht is, niet alleen tijdens de actieve sportbeoefening, maar ook vlak voor en na het sporten in de directe omgeving van de vereniging. De noodzaak van het ontwikkelen van voor de sportvereniging specifieke observatie-instrumenten en antipestprogramma’s en van de aandacht voor het thema pesten in de curricula van trainersopleidingen, wordt in dit artikel onderstreept.

Goud in elk kind
Artikel uit: Goud in elk kind

Jeugdsport in een pedagogisch perspectief

Meer informatie
Download de preview