Over de grens: seksuele intimidatie in de sport begrijpen en voorkomen

Tine Vertommen en Nicolette Schipper-van Veldhoven


Samenvatting

Ook in de sport komt seksuele intimidatie voor. Uit internationaal onderzoek blijkt dat ongeveer een op vijf sporters minstens eenmalig een negatieve ervaring op het vlak van seksuele intimidatie meemaakt in de sportclub. Dit varieert van vervelende seksuele opmerkingen en het aanraken van intieme lichaamsdelen tot ongewenste seksuele handelingen. Ongeveer 5% van alle ondervraagde sporters geeft aan seksueel misbruikt te zijn door een sportcoach, bestuurder uit de sportvereniging of een medesporter. Vaak hoor je binnen sportverenigingen echter de bewering ‘In onze club komt dit niet voor’. Een omgeving waarbinnen seksualiteit en ongewenst seksueel gedrag onbesproken blijven, vormen echter een vruchtbare bodem voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Goud in elk kind
Artikel uit: Goud in elk kind

Jeugdsport in een pedagogisch perspectief

Meer informatie
Download de preview