Waarnemen, risico inschatten, beslissen, waarnemen

Rico Schuijers


Samenvatting

In het onderdeel “De onmisbare focus” vertelde ik dat je aandacht relevante informatie-eenheden selecteert uit de misschien wel miljoenen beschikbare eenheden en daar soms in enkele honderdsten van seconden conclusies aan verbindt. Het selecteren van relevante informatie-eenheden in dit proces, noemen we waarneming.
Volgens de Duitse hoogleraar Jürgen Nitsch, voormalig professor aan de Sporthochschule in Keulen, begint alles met waarneming. Hij maakt daarbij onderscheid tussen interne en externe waarnemingen. Interne waarnemingen zijn gedachten, herinneringen, gevoelens als honger of dorst en (dag)dromen. Je zou kunnen zeggen dat een interne waarneming ophoudt bij de huid. Buiten onszelf nemen we ook waar, via onze zintuigen. Dit zijn dus de externe waarnemingen.
Praat je met iemand, dan nemen je oren geluid waar. Zie je dat je trein vertraagd is, dan neem je dit waar met je ogen. Elke externe waarneming wordt gekoppeld aan een interne waarneming. Je ziet met je ogen het bericht dat de trein is vertraagd en koppelt dit bijvoorbeeld aan de gedachte: als ik nu maar op tijd kom.

Focus
Artikel uit: Focus

Beter presteren door cirkeltraining

Meer informatie
Download de preview