Inleiding Go(lf) with the Flow

Auke Hempenius en Jaap Kleinpaste


Samenvatting

Een aantal jaren geleden waren we met studenten van de Calo in Zwolle op golfkamp op Ameland. Op een gegeven moment werd hun de vraag gesteld of ze een golfpro, die met een Engels accent spreekt, geloofwaardiger vinden dan een golfpro, die accentloos Nederlands spreekt. Ongeveer zes van de vijftien studenten gaven aan dat het voor hen wel uitmaakte en dat ze meer vertrouwen hadden in de golfpro met het Engelse accent. Dit boek is in het Nederlands geschreven met een stevig Engels accent. Om de geloofwaardigheid te vergroten? Dat niet, maar we willen enerzijds de Amerikaanse jaren van Auke, die de basis zijn geweest voor Inner Genius Golf (IGG), niet verloochenen en anderzijds is veel golfterminologie in de Engelse taal, moeilijk in het Nederlands te vertalen.

Go(lf) with the Flow
Artikel uit: Go(lf) with the Flow

How to get in the zone and stay there!

Meer informatie
Download de preview