De Inner Genius Golf-filosofie

Auke Hempenius en Jaap Kleinpaste


Samenvatting

Het leren van het golfspel is een zeer individuele aangelegenheid. Voor mij is het dagelijks nog een wonderbaarlijke ontdekkingstocht, die zal voortduren tot mijn laatste adem. In de ontdekkingstocht – die voor mij in 1985 begon – viel het mij op dat golfinstructie voornamelijk op techniek is gebaseerd. Mentale training maakte later haar opmars en is nu een essentieel onderdeel van golfinstructie in de hele wereld. Toen ik in 2008 op Rustic Canyon in Moorpark, Californië, Dan Martin leerde kennen, ging er voor mij een nieuwe wereld open. Zijn oefeningen waren zo uniek, zo bijzonder en zo nieuw voor mij, dat ik golf op een totaal andere manier begon te ervaren. Neem bijvoorbeeld de oefening waarmee je bij de volledige swing het clubhoofd voelt... Tot op de dag van vandaag is dat één van de vier IGG-oefeningen tijdens de IGG-introductie. Vrijwel alle golfers die ik vraag hoeveel graden het clubhoofd aflegt tijdens de volledige golfswing, noemen een getal tussen de 90 en 360 graden. Zelden zal een golfer zich verdiepen in de radius van de golfswing en met 540 of de juiste 630 graden als antwoord komen. Het kan zijn dat deze oefening 45 minuten tot een uur duurt, voordat je je realiseert hoe onbewust jij eigenlijk jouw golfswing maakt. Het is vrijwel zonder uitzondering dat golfers voor het eerst in hun golfcarrière – of het nu een beginnende golfer is of een golfer die twintig jaar of langer speelt – het clubhoofd voelen in de gehele doorzwaai door de bal heen. Het is zelfs gebeurd dat een IGG-cocreator in tranen uitbarstte toen hij voor het eerst het clubhoofd tot in zijn eindstand voelde. Het was zo’n bevrijdend gevoel!

Go(lf) with the Flow
Artikel uit: Go(lf) with the Flow

How to get in the zone and stay there!

Meer informatie
Download de preview