Inleiding Het BGM-boek

Martin van den Blink, Fred Dijk en Paul Verschuur


Samenvatting

Een schets van wat voorafgaat aan het proces van komen van een sessiedoelstelling tot activiteit. Bewegingsgeoriënteerde activiteiten doen een appèl op handelende acties (Heezen, 2002), dat wil zeggen op:

  1. actief worden;
  2. inspanning verrichten;
  3. verplaatsen door de ruimte;
  4. in interactie zijn met mensen en dingen.

Bij een potje badminton ben je lichamelijk actief: het staan, instappen en lopen, het heffen van je arm, het slaan tegen de shuttle, het vergt enige inspanning. Je verplaatst je hele lijf door de ruimte om bij een minder goed geplaatste shuttle te komen of om die op te rapen. Je slaat de shuttle over naar iemand anders en daarmee ben je in interactie met de ander. Als je nu enkele obstakels in het veld neerlegt, moet je als speler ook nog in interactie met de omgeving, want je wilt toch niet vallen of je been stoten. Hiermee word je mentaal weer wat actiever: de alertheid gaat omhoog.

Het BGM-boek
Artikel uit: Het BGM-boek

Bewegingsgeoriënteerde ordeningsprincipes voor de PMT-praktijk

Meer informatie
Download de preview