Bewegingsgeoriënteerde ordeningsprincipes

Martin van den Blink, Fred Dijk en Paul Verschuur


Samenvatting

Tot de kenmerken van bewegingsgeoriënteerd horen termen als: handelende
acties, actief worden, inspanning verrichten, verplaatsen door de ruimte, in interactie zijn met mensen en/of dingen, doelgerichte werkwijze, beïnvloeden van de interactie tussen cliënt en zijn omgeving, arrangement, betekenisvolle momenten, ervaren en oproepen. In het bewegingsgeoriënteerd werken doet de PMT’er een appèl op het denken, voelen en handelen van de cliënt. Om dit methodisch verantwoord te doen, hebben we in de loop der jaren ordeningsprincipes ontwikkeld die het mogelijk maken om de hulpvraag van
de cliënt met behulp van activiteiten werkbaar te maken. Vanaf hier leggen we eerst al deze ordeningsprincipes uit en daarna geven we aan de hand van vier casussen een uitwerking van het gebruik van deze ordeningsprincipes.

Het BGM-boek
Artikel uit: Het BGM-boek

Bewegingsgeoriënteerde ordeningsprincipes voor de PMT-praktijk

Meer informatie
Download de preview