Bewegen!

Coriene Lodder en Carel Schott


Samenvatting

Het zal je inmiddels duidelijk zijn dat we het bewegen een belangrijke plaats toekennen in de leefstijladviezen. We gebruiken ons bewegingsapparaat voor alle belangrijke functies van de mens. Daarin verschilt de paleomens niet veel van jou, de neomens. Kijk maar eens naar het volgende lijstje. We gaan enkele van die functies daarna verder toelichten:

  • Het vergaren van water en voedsel (foerageergedrag).
  • Het warm houden van ons lichaam, ook wel thermogenese
  • genoemd.
  • Het reageren op stressreacties, waarbij ons bewegingsapparaat ons
  • laat vluchten, vechten, bevriezen en kuddegedrag laat vertonen.
  • Het garanderen van de vorm en stevigheid van ons lichaam.
  • Het voeren van non-verbale communicatie en zorgen voor voortplanting.
  • Het uitscheiden van stoffen, zoals afvalstoffen.
Leefstijladviezen afgestemd op je bodytype
Artikel uit: Leefstijladviezen afgestemd op je bodytype

Eet, beweeg, slaap en ontspan je fit

Meer informatie
Download de preview