De drie bodytypes

Coriene Lodder en Carel Schott


Samenvatting

We gaan nog even terug naar Afrika, naar onze eerdere beschouwing over omgevingsdruk en aanpassing. Want daar zijn in een evolutionair proces een aantal bodytypes ontstaan die de basis vormen voor onze leefstijladviezen.

De meeste antropologen zijn het erover eens dat in Afrika de “roots” liggen van de homo sapiens oftewel de paleomens. Deze eerste mensen vonden hun oorsprong op de vlakten van Kenia, Tanzania en Ethiopië, bekend als de Rift Valley van Oost-Afrika. Op deze hoogvlakten leefden, voor zover we nu weten, de eerste mensen, de oorspronkelijke paleomensen, die goed vergelijkbaar zijn met sommigen van ons, de moderne neomensen. Recent zijn ook zeer oude menselijke resten gevonden in het Riftgebergte in Marokko. Vanuit de evolutie weten we dat de mensen die zich het best konden aanpassen aan omgevingsdruk van de toen heersende omstandigheden, de meeste overlevings- en dus voortplantingskansen hadden. In deze omgeving was het vermogen om je efficiënt en lang te kunnen verplaatsen in je voordeel. De vlakten waren uitgestrekt en voedsel en water niet altijd dichtbij. Wie daarbij wat langer was, had meer overzicht om dreigend gevaar eerder te zien aankomen. Frank Forencich spreekt in zijn boek Exuberant Animal van “Desert people”.

Leefstijladviezen afgestemd op je bodytype
Artikel uit: Leefstijladviezen afgestemd op je bodytype

Eet, beweeg, slaap en ontspan je fit

Meer informatie
Download de preview