Politie: topsporters zijn voor de politie geen speeltje

Marieke Wijsman, Foeke Wagenaar en Sandro Dirckx


Samenvatting

Het werven van goed en voldoende gekwalificeerd personeel is een behoorlijke opgave voor de Nederlandse politie. Topsporters behoren sinds twee jaar nadrukkelijk tot de doelgroep. Door hun voldoende faciliteiten te bieden willen de korpsen een aantrekkelijke werkgever zijn. Deze nieuwe werknemers profiteren daarvan tijdens, maar zeker ook ná hun actieve loopbaan in de sport.

Goud op de werkvloer
Artikel uit: Goud op de werkvloer

Kansen voor topsporters en werkgevers op de arbeidsmarkt

Meer informatie
Download de preview