‘De problemen worden vrijwel altijd veroorzaakt door ouders’

Bert van der Roest


Samenvatting

Verloedering op en rond het voetbalveld? Bert van der Roest, voorzitter van amateurvoetbalvereniging DVSU (Door Vriendschap Sterk Utrecht) legt zich er niet bij neer. Samen met trainer Hans Ultee werpt hij een dusdanige dam op tegen de teloorgang van normen en waarden, dat een erkend ijveraar als Jan-Peter Balkenende er nog een puntje aan kan zuigen. Kern van Berts betoog: duidelijkheid scheppen en daaraan zeer consequent vasthouden. Speerpunt van zijn aandacht: de ouders, omdat deze vaak het slechte voorbeeld geven.

Langs de lijn of erover?
Artikel uit: Langs de lijn of erover?

Ouders en sport

Meer informatie
Download de preview