‘Goed presteren in de sport en op school gaan vaak hand in hand’

Jaap Breur


Samenvatting

Sinds halverwege de jaren tachtig kunnen (aankomende) topsporters voortgezet onderwijs volgen dat is aangepast aan het trainings- en wedstrijdprogramma. Een deel van de faciliteiten van deze zogenaamde LOOT-scholen (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) bestaat uit een ‘rooster op maat’, vrijstellingen voor bepaalde vakken, gespreid examen doen en een vaste studiebegeleider om de eventuele achterstanden weg te werken. Inmiddels zijn er twintig LOOTscholen in Nederland en is er bijna sprake van landelijke dekking. Jaap Breur is manager van de topsportafdeling van het Gelders Mozaïek, de LOOT-school voor Arnhem en verre omgeving. Hij heeft vrijwel nooit te maken met ‘lastige ouders’, zegt hij. Over de criteria om op een LOOT-school te worden toegelaten, kan nauwelijks discussie ontstaan en bovendien zijn de meeste ouders - net als hij - van mening dat de schoolprestaties niet mogen lijden onder de sportieve ambities. Niettemin is het voor ouders goed om te weten dat er voor hun kinderen scholen zijn die wel degelijk (veel) rekening houden met hun sportcarrière.

Langs de lijn of erover?
Artikel uit: Langs de lijn of erover?

Ouders en sport

Meer informatie
Download de preview