‘Wij zijn een beetje het geweten van de sport’

Astrid Cevaal


Samenvatting

Spelverruwing, verbaal en fysiek geweld, vloekende en tierende ouders langs de lijn. Het zijn allang geen uitzonderingen meer in sportend Nederland. Iemand die deze negatieve spiraal probeert te doorbreken - al vindt ze zelf dat het er tijdens verreweg de meeste sportevenementen gelukkig nog normaal aan toegaat - is Astrid Cevaal, adviseur Sportiviteit en Respect bij de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU). Over het belang van ‘fair play’ en wat je daar zelf - ook als ouder - aan kunt doen.

Langs de lijn of erover?
Artikel uit: Langs de lijn of erover?

Ouders en sport

Meer informatie
Download de preview