Henk Kraaijenhof: integreren van wetenschap en sportpraktijk

Henk Kraaijenhof


Samenvatting

In Nederland bestaat er nog steeds een grote kloof tussen de sportpraktijk en de wetenschap. Waar in landen als China en Australië wetenschappers integraal deel uit maken van de trainingstechnische staf, bekijken coaches in ons land de biomechanische en inspanningsfysiologische experts vaak met argusogen. Uitzondering op deze regel is één van Nederlands meest bekende coaches: Henk Kraaijenhof. Jan Willem van der Wal vroeg zijn oud-collega in de atletiek naar zijn visie op en ervaringen met innovatie. Een eerste opvallende reactie: Kraaijenhof wil zichzelf niet betitelen als innovator. ‘Ik ben veeleer iemand die implementeert en integreert’, zegt hij. ‘Ik sta op de schouders van reuzen.’ Feit is wel dat hij een van de weinig Nederlandse coaches is die graag en veel grasduint in de wetenschappelijke literatuur en die informatie probeert te benutten voor zijn eigen sportpraktijk.

Nieuwe wegen naar winst
Artikel uit: Nieuwe wegen naar winst

Sport en innovatie

Meer informatie
Download de preview