Verboden innovaties

Sport en Kennis


Samenvatting

Door de jaren heen is er veel geëxperimenteerd door zowel wetenschappers als sporters. Niet alle innovaties die daarbij zijn ontwikkeld zijn goedgekeurd door de internationale sportbonden; soms werd een verandering als te gevaarlijk gezien (zoals de Flip), soms als niet aantrekkelijk voor het publiek (de Dolphin Kick). Ook een verstoring van gelijke kansen door gebruik van nieuwe materialen was een reden om prestaties niet te erkennen (het werelduurrecord van Chris Boardman in het wielrennen). Dit hoofdstuk geeft een tiental voorbeelden van spectaculaire innovaties die wél succesvol bleken, maar om verschillende redenen zijn verboden. Jarenlang werk in laboratoria werd door dit verbod ineens tenietgedaan. Investeringen door ondernemingen moesten worden afgeschreven en atleten werden gedwongen om techniek en training aan te passen. Het verbieden van sportinnovaties heeft menig olympische droom wreed verstoord en laat zien dat innoveren niet ontbloot is van risico’s. Zeker als het om innovaties gaat die spectaculaire prestatieverbeteringen tot gevolg hebben.

Nieuwe wegen naar winst
Artikel uit: Nieuwe wegen naar winst

Sport en innovatie

Meer informatie
Download de preview