Naar een conceptueel model voor innovatie in sport

Sport en Kennis


Samenvatting

Innovatie in de sport omvat veel méér dan alleen het uitvinden en gebruiken van de “klapschaats”, die het symbool is geworden van
nieuwe materialen die in de sport zijn ingevoerd. Aan de hand van een conceptueel model worden de lijnen aangegeven voor toekomstige ontwikkelingen. Innovatie in sport is met behulp van dit model vanuit
drie verschillende invalshoeken te bestuderen.

Nieuwe wegen naar winst
Artikel uit: Nieuwe wegen naar winst

Sport en innovatie

Meer informatie
Download de preview