Koen Lemmink - Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool

Koen Lemmink


Samenvatting

Een twaalftal studenten zit rond een grote tafel in één van de lokalen in het futuristisch ogende Willem Alexander Sportcentrum aan het Zernikeplein in Groningen, waar het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool in Groningen is gevestigd. Er is druk overleg. Dat er een onderzoek gaande is, wordt snel duidelijk. ‘Maar hoe komen we aan de goede data en mogen we die onderling uitwisselen?’, vraagt de één. ‘En ben jij al toe aan een review?’, wil een ander weten. ‘Je moet wel zelf je verslag schrijven hoor’, waarschuwt een derde. Hier is een kenniswerkplaats in actie, zo zal blijken, als Koen Lemmink en Johan de Jong even later toelichten hoe ze deze HBO’ers betrekken bij het lectoraat praktijkgerichte sportwetenschap.

Sport, haar lectoren en kenniskringen
Artikel uit: Sport, haar lectoren en kenniskringen

Sportonderzoek op het HBO

Meer informatie
Download de preview