Cees Vervoorn - Lectoraat Topsport en Onderwijs Hogeschool en Universiteit van Amsterdam, domein Bewegen, Sport en Voeding

Cees Vervoorn


Samenvatting

Is hij de ”lector Olympisch Plan 2028”? Je zou het bijna denken als je het takenpakket en het netwerk van Cees Vervoorn probeert te overzien. Iedereen die in Amsterdam een rol speelt in het streven de hoofdstad op olympisch niveau te brengen, probeert hij te betrekken bij zijn lectoraat aan de Hogeschool van Amsterdam en de andere kennisinstellingen in Amsterdam – die op hun beurt graag een rol spelen bij het versterken van de sportinfrastructuur in de stad.

Sport, haar lectoren en kenniskringen
Artikel uit: Sport, haar lectoren en kenniskringen

Sportonderzoek op het HBO

Meer informatie
Download de preview