Frans Nauta - Lectoraat Innovatie Publieke Sector Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Frans Nauta


Samenvatting

Het gesprek met Frans Nauta, lector Innovatie Publieke Sector, vindt plaats in het gebouw van de faculteit (Auto)techniek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), geen locatie waar je onmiddellijk aan denkt bij het thema sportvernieuwing. Nauta: ‘De faculteit Economie en Management, waar ons lectoraat onder valt, heeft een deel van dit gebouw in gebruik, vandaar dat we hier nu zitten. Dat is slechts tijdelijk, want het lectoraat Innovatie Publieke Sector verhuist over enige tijd naar de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij.’

Sport, haar lectoren en kenniskringen
Artikel uit: Sport, haar lectoren en kenniskringen

Sportonderzoek op het HBO

Meer informatie
Download de preview