Huub Toussaint - Lectoraat Bewegingswetenschappen Hogeschool van Amsterdam, domein Bewegen, Sport en Voeding

Huub Toussaint


Samenvatting

Het gebeurde in zijn beginperiode als lector bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Huub Toussaint verzorgde een les over onderzoeksmethoden en zag de student die vlak voor hem zat steeds verder onderuitzakken. ‘Een jongen met een petje op, waar hij steeds verder onder verdween. Op een gegeven moment vroeg ik hem of er iets aan de hand was. Waarop hij mij vroeg: “Word ik van die lessen van u nu een betere leraar?” Achteraf realiseerde ik me dat dit wel precies de vraag was waar het om ging.’

Sport, haar lectoren en kenniskringen
Artikel uit: Sport, haar lectoren en kenniskringen

Sportonderzoek op het HBO

Meer informatie
Download de preview