Ivo van Hilvoorde - Lectoraat Bewegen, School en Sport Christelijke Hogeschool Windesheim

Ivo van Hilvoorde


Samenvatting

‘Stelt u zich eens voor: kinderen gaan naar school en mogen iedere dag vele uren bewegen en sporten. De scholen worden hiertoe zelfs verplicht, maar ze zijn vrij in het aantal uren dat ze mogen besteden aan Nederlandse taal (menig docent bewegingsonderwijs doet dat er bij). Docenten vragen zich wel eens vertwijfeld af hoe het taalonderwijs zo gemarginaliseerd is geraakt. Iedereen heeft het maar over sport en bewegen, fit zijn en medailles winnen. Taal is toch ook heel belangrijk?’

Sport, haar lectoren en kenniskringen
Artikel uit: Sport, haar lectoren en kenniskringen

Sportonderzoek op het HBO

Meer informatie
Download de preview