Angelique Lombarts - Lectoraat City Marketing & Leisure Management Hogeschool Inholland

Angelique Lombarts


Samenvatting

Te oordelen naar hun fysieke gesteldheid, vormen ze allerminst een reclame voor de sport. Zij met een “kapot” been, hij met een “kapotte” hand. Angelique Lombarts, lector City Marketing & Leisure Management aan Hogeschool Inholland, en Jacques Vork, associate lector City Marketing & Leisure Management aan dezelfde hogeschool, lichten toe waarom sport toch goed is, niet alleen voor lijf en leden, maar ook voor het vermarkten van stad en land.

Sport, haar lectoren en kenniskringen
Artikel uit: Sport, haar lectoren en kenniskringen

Sportonderzoek op het HBO

Meer informatie
Download de preview