ClubFIT - Breed sportaanbod geen garantie op succes

Hans Korff, Cor Verhoog en Jürgen Strik


Samenvatting

Niet alles wordt een succes. Ook een aantrekkelijk concept en enthousiaste, competente bestuursleden en managers kunnen geen garanties bieden, zeker als het lastig blijkt het op ruime schaal voor het voetlicht te brengen. En dat is al snel het geval in een grote stad als Amsterdam, waar de sport concurreert met tal van andere activiteiten. Dat is de conclusie die de organisatoren van ClubFIT trekken als ze terugkijken op de hoofdstedelijke Proeftuin voor 35+’ers.

Vernieuwen. Binden. Inspireren
Artikel uit: Vernieuwen. Binden. Inspireren

De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden

Meer informatie
Download de preview