Sportvarianten Voetbal - ‘Alles staat of valt met intrinsieke motivatie’

Sander Kloos en Henk Pouw


Samenvatting

Meer dan voetbal, zo meldt de Zeister voetbalclub Saestum trots op flyers, folders en dergelijke. De club geeft daarmee uiting aan het feit dat men – in het kader van de Proeftuin Sportvarianten Voetbal – bezig is met het verbreden en verdiepen van het traditionele aanbod van een voetbalvereniging. De club wil zich zo steviger verankeren in de lokale samenleving en tegelijkertijd een hogere graad van participatie onder de inwoners bereiken.

Vernieuwen. Binden. Inspireren
Artikel uit: Vernieuwen. Binden. Inspireren

De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden

Meer informatie
Download de preview