SportZ - ‘Het ontbrak aan continuïteit’

Frans van de Geer


Samenvatting

Kenmerk van een Proeftuin is dat het ene experiment meer vruchten afwerpt dan het andere. In Nijmegen weten ze daarover mee te praten, want de intentie van SportZ om meer kinderen via naschoolse opvang bij georganiseerde sport te betrekken, werd allerminst een doorslaand succes. Hoe komt dat?

Vernieuwen. Binden. Inspireren
Artikel uit: Vernieuwen. Binden. Inspireren

De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden

Meer informatie
Download de preview