Het kader van de vereniging

Jan Minkhorst


Samenvatting

In de Proeftuinen was het mogelijk om verenigingen te versterken door het aanstellen van betaald kader, zoals verenigingsmanagers en combinatiefunctionarissen. Deze vorm van professionele ondersteuning maakte het onder meer mogelijk het vrijwilligerswerk binnen de vereniging beter te coördineren en de samenwerking tussen sport en onderwijs op gang te brengen. Voor het aanstellen van betaalde krachten is uiteraard geld nodig, maar ook vrijwilligers kunnen op een professionele manier te werk gaan en daarmee de kwaliteit van de vereniging versterken.

Vernieuwen. Binden. Inspireren
Artikel uit: Vernieuwen. Binden. Inspireren

De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden

Meer informatie
Download de preview