Accommodaties

Roland Draaijer en Richard Kaper


Samenvatting

Sport speelt zich af binnen een driehoek, waarin het aanbod, het kader en de accommodatie een grote rol spelen. Vernieuwend denken over sport kan daarom inspiratie vinden in de mogelijkheden die de accommodatie biedt. Bij het introduceren van vernieuwend sportaanbod, zoals dat in de Proeftuinen is gebeurd, is het daarom van belang ook te kijken naar welke nieuwe eisen er aan accommodaties moeten worden gesteld.

Vernieuwen. Binden. Inspireren
Artikel uit: Vernieuwen. Binden. Inspireren

De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden

Meer informatie
Download de preview