‘Sport is geen panacee voor alle kwalen’

Agnes Elling


Samenvatting

Deelname aan sport bevordert integratie. Deze positieve boodschap wordt even frequent als gemakkelijk uitgedragen, maar berust die vooronderstelling ook op waarheid? Om dat te toetsen, voelde sociaal onderzoekster Agnes Elling jongeren tussen de veertien en twintig jaar aan de tand via meer dan duizend vragenlijsten en dertig interviews. De uitkomsten zetten een stevige domper op de jubelverhalen van alle politici, ambtenaren en bestuurders, die sport zien als haarlemmerolie voor de multiculturele samenleving. Wat Elling schetst, levert eerder het beeld op van een gesegregeerde maatschappij, al gaat die conclusie haar zelf te ver.

Hinderlijk buitenspel
Artikel uit: Hinderlijk buitenspel

Sport als motor van integratie?

Meer informatie
Download de preview