‘Geen geld voor allochtone verenigingen’

Rita Verdonk


Samenvatting

Samen met staatssecretaris Clemence Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport legde minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken & Integratie) begin 2006 een bedrag van 65 miljoen euro op tafel. Dat budget is in de komende vier jaar beschikbaar voor het programma ‘Meedoen allochtone jeugd door sport’. Hoe kan sport - in de ogen van de VVD-bewindsvrouw - een rol spelen bij het realiseren van de doelstellingen die het (tweede en derde) kabinet-Balkenende op dit gebied heeft?

Hinderlijk buitenspel
Artikel uit: Hinderlijk buitenspel

Sport als motor van integratie?

Meer informatie
Download de preview