Fair play: omgang met de spelregels

Johan Steenbergen en Lieke Vloet


Samenvatting

Spelregels zijn voor een sportwedstrijd noodzakelijk, omdat op die manier de onderlinge prestaties van sporters met elkaar zijn te vergelijken. Wat betreft de noodzaak van spelregels kan dus geen scepsis bestaan. Fair play als ‘het zich houden aan de spelregels’ (ook wel formele fair play genoemd) is synoniem aan wat we spelhouding noemen. Dit artikel zou uiterst kort zijn als we ons zouden beperken tot de stelling: ‘Fair play is het zich houden aan de spelregels’.
In de eerste paragraaf van dit artikel laten we zien dat niet iedere overtreding van de spelregels een vorm van unfair play is. In de daaropvolgende paragrafen onderscheiden we vier verschillende typen unfaire sporters die we in sportwedstrijden kunnen tegenkomen. Daarmee willen we niet zeggen dat het kommer en kwel is binnen de sport. Integendeel, maar wel is het zo dat er verschillende manieren zijn om de spelregels te overtreden en dat niet iedere overtreding van de spelregels op dezelfde wijze moet worden beoordeeld. De uitleg over deze vier typen unfaire sporters, geeft niet alleen inzicht in de verschillende manieren waarop spelregels zijn te overtreden, maar ook proberen we duidelijk te maken wat fair play inhoudt. Niet alleen sporters overtreden echter de regels, ook bij officials en sportbestuurders komt dit voor. In de laatste paragraaf van dit artikel geven we daarvan enkele voorbeelden.

Fair play
Artikel uit: Fair play

Over de regels en de geest

Meer informatie
Download de preview