Fair play: omgang met ongeschreven regels

Johan Steenbergen en Lieke Vloet


Samenvatting

Speelt iemand altijd fair als deze zich houdt aan de spelregels? Op het eerste gezicht lijkt dat inderdaad zo te zijn. Unfaire sporters overtreden immers allemaal de spelregels. In de sport doen zich echter verschillende situaties voor, waarbij sporters zich wel houden aan de spelregels, maar waarvan we moeilijk kunnen zeggen dat ze fair zijn. We onderscheiden twee typen sporters die zich wel aan de spelregels houden, maar toch niet als fair zijn aan te merken, namelijk: 1. de spelbederver; 2. de spelregelfanaat.

Fair play
Artikel uit: Fair play

Over de regels en de geest

Meer informatie
Download de preview