Fair play: onderlinge omgang

Johan Steenbergen en Lieke Vloet


Samenvatting

Dit artikel gaat over ‘onderlinge omgang’, het derde aandachtsgebied van fair play. In de eerste twee paragrafen (4.1 en 4.2) wordt aan de hand van de begrippen ‘agressie’ en ‘geweld’ duidelijk gemaakt dat sport een eigen karakter heeft, waarbinnen andere omgangsvormen gelden dan buiten de sport. In paragraaf 4.3 proberen we aan de hand van een korte discussie over de bokssport duidelijk te maken dat sport wel altijd is gebonden aan wat in een samenleving wel of niet wordt geaccepteerd. 
In dit artikel wordt vooral inzichtelijk gemaakt dat in de bepaling en beoordeling van de onderlinge omgang in de sport, het specifieke karakter van de sporttak steeds een belangrijke rol speelt.

Fair play
Artikel uit: Fair play

Over de regels en de geest

Meer informatie
Download de preview