Fair play: Sportiviteit en Respect

Johan Steenbergen en Lieke Vloet


Samenvatting

In hoofdstuk 1 hebben we drie deelgebieden binnen Sportiviteit & Respect onderscheiden, namelijk 
(1) ‘Fair play’,
(2) ‘Sportief gedrag’ en
(3) ‘Grijs gebied’ (zie figuur pagina 66). In dit artikel zullen de deelgebieden 2 en 3 nader uit de doeken worden gedaan. In paragraaf 6.1 betreft dat het deelgebied ‘Sportief gedrag’ en in paragraaf 6.2 een gebied dat het midden houdt tussen de deelgebieden ‘Fair play’ en ‘Sportief gedrag’. Dit gebied noemen we ‘Grijs gebied’, omdat het gedrag hierbinnen geen fair play is, maar hierop wel invloed kan hebben. Dit artikel eindigen we (6.3) met de voorbeelden uit de praktijk die in paragraaf 1.1 zijn opgevoerd en we proberen deze te plaatsen binnen het kader dat we in dit boek hebben opgesteld.

Fair play
Artikel uit: Fair play

Over de regels en de geest

Meer informatie
Download de preview