Fair play: fair-playbeleid

Johan Steenbergen en Lieke Vloet


Samenvatting

Dit artikel gaat over het opzetten van fair-playbeleid. We gaan kijken hoe we fair-playgedrag kunnen stimuleren. Want uiteindelijk gaat het erom dat
sporters, coaches en trainers zich tijdens de sport ook daadwerkelijk fair gedragen en niet alleen weet hebben van wat dit begrip inhoudt. Bevordering van fair play is dan ook altijd gedragsbeïnvloeding. Veranderen van gedrag is echter verre van eenvoudig. Dit artikel gaat daarover. In de eerste paragraaf (7.1) gaan we in op wenselijk en onwenselijk gedrag, op factoren die gedrag beïnvloeden en de verschillende stadia die bij gedragsverandering zijn te onderscheiden. Vervolgens geven we in de tweede paragraaf (7.2) aan welke organisaties en instellingen zijn te betrekken bij fair-playbeleid. Om fair play te bevorderen, is een zogenoemde totaalaanpak het beste, waarbij samenwerking tussen verschillende betrokkenen onontbeerlijk is. In de derde paragraaf (7.3) geven we aan welke partners belangrijk zijn om te betrekken bij fair-playbeleid. Waarschijnlijk de belangrijkste organisatie om fair play te stimuleren zijn sportverenigingen. In de afsluitende paragraaf (7.3) lichten we de sportvereniging eruit en geven aan hoe fair-playbeleid in verschillende stappen vorm kan krijgen. Door het gehele artikel heen worden concrete tips gegeven.

Fair play
Artikel uit: Fair play

Over de regels en de geest

Meer informatie
Download de preview