Steeds meer subsidie, steeds hogere verwachtingen

Sport en Kennis


Samenvatting

Sport werd in de vorige eeuw vooral gezien als een leuke vorm van vrijetijdsbesteding. Het was een nuttig onderdeel van de opvoeding en goed voor de gezondheid. Dat wil niet zeggen dat de overheid er veel geld in hoefde te steken. Maar sport in Nederland is vooral de zelforganisatie en sportverenigingen bestaan dankzij het vrijwilligerswerk.

Kop of munt
Artikel uit: Kop of munt

Geldstromen in de sport

Meer informatie
Download de preview