Kosten en baten van toenemende sportbeoefening

Pieter Verhoogt en Geert Slot


Samenvatting

Meer Nederlanders moeten gaan sporten én veel Nederlanders zouden best wat méer mogen gaan sporten. Die doelstelling is één van de peilers onder het Olympisch Plan 2028 (OP28). Maar levert die toename aan sport wel winst op – maatschappelijk en financieel gezien? Voor deze zogenoemde “Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse” (MKBA) zijn inmiddels de eerste verkenningen gemaakt.

Kop of munt
Artikel uit: Kop of munt

Geldstromen in de sport

Meer informatie
Download de preview