Hoe het geld de bal doet rondgaan en vice versa

Sport en Kennis


Samenvatting

Samenvattend kan worden gesteld dat de sport een grote economische en maatschappelijke vertegenwoordigt. Steeds meer partijen erkennen dat en investeren om die reden in de sport. Bijgevolg treedt in de sport een proces op van modernisering. Dat proces brengt kansen en risico’s met zich mee. De voortschrijdende commercialisering voedt de ongelijkheid in de sport. In lijn daarmee worden traditionele bindingen ondergraven. Steun aan de sport wordt steeds nadrukkelijk onderwerp van reflectie. De sport en de sporter komen onder een vergrootglas te liggen. Dat stelt eisen aan de sport en de sporters in kwestie, eisen die verder gaan dan alleen sportieve competenties.

Kop of munt
Artikel uit: Kop of munt

Geldstromen in de sport

Meer informatie
Download de preview