Hoofdredacteuren over de sport in hun krant

Christiaan Ruesink en Philippe Remarque


Samenvatting

Hoe breng je het sportnieuws in de krant als iedereen alles al heeft gezien op tv, of heeft kunnen zien, en alles al is becommentarieerd op social media? Welke toegevoegde waarde bieden dagbladen nu en in de komende jaren aan de sportliefhebbers onder hun abonnees? En hoe maken redacties zelf gebruik van de veel snellere media dan het gedrukte dagblad? Twee hoofdredacteuren – Christiaan Ruesink van het Algemeen Dagblad (AD) en Philippe Remarque van de Volkskrant – geven hun visie. Beiden geven sinds 2010 leiding aan hun redactie.

En... wat ging er door je heen?
Artikel uit: En... wat ging er door je heen?

Ontwikkeling van de Nederlandse sportjournalistiek

Meer informatie
Download de preview