Vitaliteit en vitaliseren van sportverenigingen: aanleiding en achtergrond

Jo Lucassen, Janine van Kalmthout


Samenvatting

In dit eerste hoofdstuk schetsen we de aanleiding voor het onderzoek in het licht van de maatschappelijke veranderingen van belang voor de plaats en rol van sportverenigingen anno 2015. We schetsen daarbij om te beginnen de afstand tussen de kenmerken van de klassieke sportvereniging en het actuele ideaal van de open club. Het actuele ideaalbeeld hangt nauw samen met de huidige opvattingen over de maatschappelijke rol en positie van verenigingen. Het oordeel over de kracht of zwakte van de sportverenigingen, hangt mede af van de mate waarin men vindt dat zij goed tegemoet komen aan de actuele maatschappelijke verwachtingen en inspelen op veranderingen (1.2). In 1.3 gaan we uitgebreider in op de veranderingen in de maatschappelijke omgeving waarin sportverenigingen opereren en in 1.4 op de vragen en spanningen die ze voor verenigingen oproepen. Hoe verenigingen zelf hun knelpunten en ambities benoemen, schetsen we in 1.5 en dit hoofdstuk wordt afgerond met een vooruitblik op dit boek.

Vitale clubs voor sport en samenleving
Artikel uit: Vitale clubs voor sport en samenleving

Kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

Meer informatie
Download de preview