Benaderingen van vitaliteit van sportverenigingen

Jo Lucassen, David Romijn, Florian van Santen, Marsha Beaufort


Samenvatting

Het begrip ‘vitaliteit’ is een veelgebruikt begrip, maar wat betekent het eigenlijk? Van Dale’s woordenboek geeft de volgende omschrijving van vitaal:

vitaal (bijvoeglijk naamwoord): 1 voor het leven van groot belang 2 krachtig, energiek: een vitale grijsaard (Van Dale Woordenboek).

Het begrip is zowel op mensen als op organisaties toepasbaar. In dit boek gaat het over organisaties. In het eerste deel van dit hoofdstuk gaan we kort in op een aantal termen en begrippen die in analyses van de vitaliteit van sportverenigingen regelmatig opduiken. Bij de afbakening van vitaliteit kunnen verschillende accenten worden gelegd. Dit wordt onderstreept in het tweede deel van het hoofdstuk, waarin de manier wordt beschreven waarop vitaliteit is uitgewerkt bij het vitaliteitsonderzoek dat de laatste jaren onder sportverenigingen is verricht. Er zijn echter ook overeenkomstige elementen. Op basis daarvan is een vitaliteitsindex ontwikkeld, waarvan de kenmerken in het laatste deel van dit hoofdstuk aan de orde komen.

Vitale clubs voor sport en samenleving
Artikel uit: Vitale clubs voor sport en samenleving

Kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

Meer informatie
Download de preview