Maatschappelijke oriëntatie vanuit het oogpunt van sportverenigingen

Astrid Cevaal, Inge Scheimans


Samenvatting

Zoals reeds aan bod gekomen in de voorgaande hoofdstukken, doet de overheid de laatste jaren een groter beroep op sportverenigingen om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (Breuer, 2005; Van Casteren & Boers, 2010b; De Bruijn & De Wit, 2010). De vraag is of dit alleen is weggelegd voor vitale clubs of voor alle sportverenigingen, ongeacht hun situatie. Aan de andere kant zou deze maatschappelijke bekommernis ook juist kunnen bijdragen aan de vitalisering van sportverenigingen. Hierover verschillen de meningen.

Stokvis (2010) is van mening dat de druk van de overheid op bestuurders van verenigingen tot het verrichten van maatschappelijke taken die verder gaan dan het in stand houden en tot bloei brengen van de club, ondermijnend werkt op de sportvereniging als vrijwilligersorganisatie. Het kader van de verenigingen is al zwaar belast met het in stand houden van de vereniging. Bovendien zijn de nieuwe taken vaak vreemd aan het doel waarvoor men lid is geworden van de vereniging. Anderen zien hierin juist een uitgesproken kans voor de ontwikkeling van de sportclubs (Markink, 2013).

In dit hoofdstuk belichten we de opinie van (vertegenwoordigers van) sportverenigingen zelf ten aanzien van deze ontwikkelingen. Hoe kijken zij tegen deze actuele maatschappelijke dynamiek aan? Wat is de maatschappelijke oriëntatie van deze sportverenigingen en wat verstaan deze onder maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen? En welke beweegredenen zijn er (geweest) om maatschappelijk geëngageerd te (ge)raken? Waar blijkt hun maatschappelijke oriëntatie uit? Via welke activiteiten krijgt dit vorm en welke andere partijen zijn hierbij betrokken? Hoe is het gesteld met het draagvlak voor dergelijke activiteiten en hoeveel organisatiekracht is nodig om een en ander uit te voeren? Om een antwoord te krijgen op deze vragen, zijn in een aantal verschillende steden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van diverse sportverenigingen. 

Voordat wordt ingegaan op de resultaten, zal een korte schets worden gegeven van de onderzoeksopzet en de onderzoeksvragen.

Vitale clubs voor sport en samenleving
Artikel uit: Vitale clubs voor sport en samenleving

Kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

Meer informatie
Download de preview