Diversiteit stimuleert vitaliteit bij voetbalclubs

Stijn Verhagen, Bas van Nierop, m.m.v. Inge Scheijmans


Samenvatting

Over Nederlandse sportverenigingen bestaan twee verhalen. Het eerste verhaal gaat over de kracht van het verenigingsleven. Het aantal vrijwilligers behoort tot het hoogste in de wereld. Er is bijna geen land met zo veel voetbalclubs als Nederland. Wekelijks worden ruim dertigduizend voetbalwedstrijden gespeeld. Naar schatting zijn daar zo’n 2,5 miljoen spelers, begeleiders en toeschouwers bij aanwezig. Wie de wedstrijden bezoekt, kent het plezier en de passie van de deelnemers. 

Het tweede verhaal gaat over de teloorgang van de vereniging. Het aantal vrijwilligers mag dan hoog zijn, toch hebben veel clubs last van een tekort aan vrijwilligers. De betrokkenheid van de vrijwilligers is bovendien losser en vrijblijvender geworden. Agressie in de sport is weliswaar niet nieuw, maar mensen hebben wel het idee dat deze toeneemt. Tot slot hebben verenigingen door de gemeentelijke bezuinigingen vaker moeite het hoofd boven water te houden. [...]

De afgelopen twee jaar deden we daar vanuit het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling (PMO) van Hogeschool Utrecht wel onderzoek naar (Verhagen, 2014). Twee seizoenen liepen we samen met collega’s en studenten intensief mee bij tien voetbalclubs in de stad Utrecht. We interviewden voorzitters, sporters, ouders van sporters, vrijwilligers en professionals over de factoren die in hun ogen een rol spelen bij vitaliseringsprocessen in verenigingen en welke praktische aanknopingspunten er voor verenigingen zijn om zich op een positieve manier te ontwikkelen.

In dit hoofdstuk presenteren we de belangrijkste uitkomsten van ons onderzoek. In paragraaf 5.2 gaan we in op de achtergrond en vraagstelling van het onderzoek. In paragraaf 5.3 zetten we de wijze van dataverzameling en -analyse uiteen. In paragraaf 5.4 bespreken we de onderzoeksresultaten, waarna we in paragraaf 5.5 de belangrijkste conclusies presenteren.

Vitale clubs voor sport en samenleving
Artikel uit: Vitale clubs voor sport en samenleving

Kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

Meer informatie
Download de preview