Naar lerende sportclubs

Anne Bulsink


Samenvatting

In dit hoofdstuk kijken we naar de sportvereniging, met al haar typerende eigenschappen, als lerende organisatie. Kennis over de lerende sportvereniging kan gebruikt worden tijdens vitaliseringsprocessen, waarin verenigingen geholpen worden hun organisatiekracht en maatschappelijke rol te vergroten. Dit hoofdstuk is gebaseerd op een kwalitatief-interpretatief onderzoek naar de lerende sportvereniging. Doel van dit onderzoek was het conceptualiseren van het leervermogen van sportverenigingen. In een casestudie bij twee grote sportverenigingen en door middel van gesprekken met experts op het gebied van sportverenigingen (beleidsmakers en verenigingsadviseurs), zijn leerprocessen in kaart gebracht. Centraal daarbij stonden vragen als op welke manier komt het vermogen om te leren in een sportvereniging naar voren, hoe kan het lerend vermogen bestendigd worden en welke factoren zijn van belang bij het vergroten van het leervermogen van een sportvereniging? 

In paragraaf 6.1 gaan we in op de manieren waarop leren in een sportclub plaatsvindt. Paragraaf 6.2 gaat over de factoren die leren in een sportclub kunnen beïnvloeden. Paragraaf 6.3 laat zien dat de wijze van het besturen van een sportclub een sleutelfactor is bij het vermogen van een club om te leren. In 6.4 volgt een schematische weergave van het samenspel van factoren dat van invloed is op het leervermogen van een sportclub. Tot slot zullen we in 6.5 ingaan op de manier waarop het leervermogen van een sportvereniging bestendigd kan worden en hoe gestuurd kan worden op het vermogen om van individuele kennis ook organisatiekennis te maken, het leervermogen.

Vitale clubs voor sport en samenleving
Artikel uit: Vitale clubs voor sport en samenleving

Kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

Meer informatie
Download de preview