‘De rol van de sportofficial is dermate belangrijk, dat er nog veel te winnen valt’

Sebastiaan Platvoet


Samenvatting

Sebastiaan Platvoet is coauteur van het onderzoeksrapport Talent (H)erkend. In het rapport worden aan sportbonden aanbevelingen gedaan die het herkennen en ontwikkelen van talent bij sportofficials moeten stimuleren. Daartoe werden de prestatiebepalende factoren in kaart gebracht die arbiters in staat stellen op hoog niveau ‘mee te draaien’.

Je hebt er oog voor
Artikel uit: Je hebt er oog voor

Arbitrage in de sport

Meer informatie
Download de preview